Skip to content

Wat doen wij?

Wij zijn zeer ervaren in training en begeleiding op het gebied van:

  • Communicatie
  • Empowerment
  • Teams en samenwerking
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Begeleiding van werk naar werk

Bij onze trainingen en coaching zijn de eigenheid en mogelijkheden van de individuele deelnemer ons uitgangspunt. We vergroten het bewustzijn over eigen gedrag en dat van anderen. Om vandaar uit te groeien.
We maken een koppeling tussen trainingstheorie en de eigen praktijk van de deelnemer. We oefenen met het nieuw geleerde gedrag in de training en zorgen altijd voor borging op de werkvloer.

“Dankzij” COVID-19 hebben wij ons, samen met Annerieke Ruijter, ook ontwikkeld op het gebied van online trainingen en hebben we een ijzersterk assortiment trainingen gemaakt dat we via alle bekende video conferencing kanalen kunnen verzorgen.

Doelen die wij bereiken zijn:

  • Herkennen van eigen talenten en mogelijkheden;
  • Het vergroten van de cirkel van invloed, van afhankelijk gedrag naar onafhankelijk gedrag;
  • Groter bewustzijn over eigen gedrag en weten hoe te schakelen als de situatie daarom vraagt;
  • Beter en bewust kunnen sturen op het eigen aandeel in de samenwerking;
  • Aan kunnen sluiten in stijl van leiding geven; situationeel leidinggeven in de praktijk.

Wij gaan met iedere deelnemer op zoek naar zijn intrinsieke motivatie. Daar sluiten we met onze aanpak zoveel mogelijk op aan. Onze aanpak wordt als zeer persoonlijk ervaren, net als de mogelijkheid om het nieuw geleerde gedrag te oefenen in de praktijk, met hulp van een acteur.
Vaak combineren wij een groepsgewijze aanpak (training) met een individuele (coaching). Zo komen we altijd tot een heel persoonlijk advies. Wij bieden bij al onze trajecten altijd een advies ter borging aan.

Onze betrokkenheid naar onze opdrachtgevers wordt in de praktijk beloond. We hebben loyale opdrachtgevers. Zij waarderen dat wij oplossingsgericht meedenken en de doelen van de organisatie weten te combineren met oog voor het belang van de individuele medewerker.

Annet Hock - MV Trainingen & Coaching
Karen Ponne - MV Trainingen & Coaching
Back To Top