Skip to content

Laura Groen, Kluwer

logo Kluwer“Bij Kluwer werd besloten om het eigen distributiecentrum te sluiten. Het merendeel van de nu boventallige medewerkers op deze afdeling had een afstand tot de arbeidsmarkt. Het ging voornamelijk om laagopgeleide werknemers, met eenzijdige werkervaring, die al zeer lange tijd aan het bedrijf verbonden waren. MV training & coaching werd al in een vroeg stadium bij het proces betrokken.

In een workshop, verzorgd door Karen Ponne, werd niet alleen uitgelegd wat boventallig zijn nu eigenlijk betekent, maar was ook aandacht voor het rouwproces bij het verliezen van je baan. Daarna zetten de deelnemers direct al stappen richting het opstellen van een goed CV en een goede persoonlijke presentatie. Na de workshop kozen een aantal deelnemers voor een mobiliteitstraject via MV training & coaching. Naast 3 individuele loopbaangesprekken was er ook tussendoor veel tijd voor de mensen van Kluwer. MV training & coaching sloot goed aan op hun specifieke behoeften, was goed bereikbaar en reageerde snel op vragen van zowel de opdrachtgever als van de mensen in het mobiliteitstraject.

Hoewel onze medewerkers het natuurlijk vervelend vonden dat ze hun baan kwijt raakten, behield iedereen toch een goed gevoel over Kluwer als werkgever. En dat kwam niet in de laatste plaats door de professionele maar ook persoonlijke benadering van MV training & coaching. Door hun vroege betrokkenheid werd de groep direct geactiveerd. Mensen voelden zich op hun gemak bij de medewerkers van MV training & coaching en het vizier verschoof al snel richting ‘wat wil ik en hoe neem ik het heft in eigen handen’. Een aantal vond zelfs al voor het einde van het traject een nieuwe baan.

Bij MV training & coaching geldt: what you see is what you get. Er zijn geen verrassingen. Of wel, maar dan alleen positieve.”

Back To Top