Skip to content

Julie Hoeben, gemeente Velsen

logo gemeente Velsen“Gemeente Velsen maakt sinds 2002 gebruik van de diensten van MV training & coaching. Voornamelijk de training ‘Werkspoor’ heeft MV gedurende langere tijd ingezet voor de klanten van Sociale Zaken. Deze training was als start van een activeringstraject zeer succesvol.

Werkspoor leverde de klantmanager van Sociale Zaken in een relatief korte periode inzicht op over de kansen en belemmeringen van hun klanten t.a.v. het verrichten van betaald werk. Daarnaast bleek het traject zeer succesvol in het bereiken van nevendoelen, zoals het uitbreiden sociale vaardigheden, assertief gedrag bevorderen, het ontwikkelen en verstevigen van zelfvertrouwen, realiseren van een attitudeverandering t.a.v. werkeloosheid. Voornamelijk de deskundigheid van de medewerkers van MV speelden daarin een belangrijke rol. Ook de ervaring van MV met de WWB-doelgroep droeg daar op zeer positieve wijze aan bij.”

Back To Top