Onze visie

Uitgangspunt voor onze trainingen en coachingstrajecten is het Triade model (Poiesz, 1999). Het Triade model biedt een eenvoudig, praktisch en breed toepasbaar systeem voor de verklaring, beïnvloeding en voorspelling van gedrag. Met dit uitgangspunt kunnen wij ons richten op de juiste competentie op de juiste plek.

Het Triade model

Het Triade model gaat uit van drie vaste, noodzakelijke oorzaken van het gekozen gedrag:

  1. Motivatie: de mate waarin een persoon belangstelling heeft voor (het resultaat van) dit gedrag;
  2. Capaciteit: de mate waarin een persoon over de eigenschappen, macht, vaardigheden en instrumenten beschikt om dit gedrag te tonen;
  3. Gelegenheid: de mate waarin tijd en de omstandigheden dit gedrag stimuleren of belemmeren.

Dit model vormt de basis van onze trainingen. We richten ons op het ontwikkelen (bewust worden) van de motivatie tot gewenst gedrag, op het ontwikkelen van het gewenste vaardigheidsniveau en op het creëren van de juiste gelegenheid om dit gedrag te laten zien. Dit doen we door de deelnemers bewust te maken van situaties waarin het geleerde gedrag gewenst is. Om ze vervolgens te laten zien hoe ze, door alert te reageren op die situatie, succes kunnen hebben.